Українська Біблія. Переклад Огієнко 1962 р.

Ранкове читання:


1-а хроніки 1

1 Адам, Сиф, Енош,

2 Кенан, Магалал'їл, Яред,

3 Енох, Метушелах, Ламех,

4 Ной, Сим, Хам та Яфет.

5 Сини Яфетові: Ґомер, і Маґоґ, і Мадай, і Яван, і Тувал, і Мешех, і Тірас.

6 А сини Ґомерові: Ашкеназ і Діфат, і Тоґарма.

7 А сини Яванові: Еліша й Таршіша, кіттяни й роданяни.

8 Сини Хамові: Куш і Міцра́їм, Пут і Ханаан.

9 А сини Кушеві: Шева, і Хавіла, і Савта, і Раама, і Савтеха. А сини Рамині: Шева й Дедан.

10 А Куш породи́в Німрода, — він зачав бути ве́летом на землі.

11 А Міцраїм породив лудян, і анам'ян, і легав'ян, і нафтух'ян,

12 і патрусян, і каслух'ян, що вийшли звідти филисти́мляни, і кафторян.

13 А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,

14 і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,

15 і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,

16 і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.

17 Сини Симові: Елам, і Ашшу́р, і Арпахшад, і Луд, і Ара́м.Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.

18 А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.

19 А Еверові народилося двоє синів, — ім'я́ одно́му Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я́ брата його — Йоктан.

20 А Йоктан породи́в Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,

21 і Гадорама, і Узала, і Діклу,

22 і Евала, і Авімаїла, і Шеву,

23 і Офіра, і Хавілу, і Йовава, — усі вони сини Йоктанові.

24 Сим, Арпахшад, Шелах,

25 Пелеґ, Реу,

26 Серуґ, Нахор, Терах,

27 Аврам, він же Авраа́м.

28 Сини Авраамові: Ісак та Ізмаї́л.

29 Оце їхні наща́дки: первороджений Ізмаї́лів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,

30 Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,

31 Єтур, Нафіш, і Кедема, — оце вони сини Ізмаї́лові.

32 А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.

33 А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, — ці всі сини Кетури.

34 А Авраа́м породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізра́їль.

35 Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.

36 Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.

37 Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.

38 А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.

39 А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.

40 Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.

41 А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан.

42 Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.

43 А оце царі, що царювали в Едо́мовому кра́ї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я́ його міста — Дінгава.

44 І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.

45 І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із кра́ю теманянина.

46 І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я́ місту його Авіт.

47 І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.

48 І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.

49 І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.

50 І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я́ його міста — Раї, а ім'я́ жінки його — Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки́ Ме-Загавової.

51 І помер Гадад. І були потому провідники́ Едому: провідни́к Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,

52 провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,

53 провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,

54 провідни́к Маґдіїл, провідник Ірам, — оце провідники́ Едому.


1-а хроніки 2

1 Оце Ізраїлеві сини: Руви́м, Симео́н, Леві́й, і Юда, Іссаха́р, і Завуло́н,

2 Дан, Йо́сип, Веніями́н, Нефтали́м, Ґад і Аси́р.

3 Юдині сини: Ер, і Онан, і Шела, — троє народилися йому від ханаане́янки Бат-Шуї. І був Ер, Юдин перворо́джений, нечестивий в оча́х Господа, — і Він забив його.

4 А Тамар, невістка його, породила йому Пе́реца та Зе́ваха, — усіх Юдиних синів п'я́теро.

5 Сини Перецові: Хецрон та Хамул.

6 А сини Зерахові: Зімрі, і Етан, і Геман, і Калкол, і Дера, — усіх їх п'я́теро.

7 А Кармієві сини: Ахар, що напровадив біду на Ізраїля, що спроневі́рився в заклятті.

8 А сини Етанові: Азарія.

9 А сини Хецронові, що народилися йому: Єрахмеїл, і Рам, і Келувай.

10 А Рам породи́в Аммінадава, а Аммінадав породив Нахшона, начальника синів Юдиних.

11 А Нахшон породив Салму, а Салма породив Боаза,

12 а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єссе́я.

13 А Єссе́й породив свого перворо́дженого Еліава, і Авінадава другого, і Шім'у третього,

14 Натаніїла четвертого, Раддая п'ятого,

15 Оцема шостого, Давида сьомого.

16 А їхні сестри: Церуя й Авідаїл. А Церуїні сини: Авшай, і Йоав, і Аса-Ел, — усіх троє.

17 А Авігаїл породила Амасу, а батько Амасин — їшмеелянин Єтер.

18 А Калев, Хецронів син, породив зо своєю жінкою Азувою та з Еріот дітей. А оце сини її: Єшер, і Шовав, і Ардон.

19 І померла Азува, а Калев узяв собі Ефрату, і вона породила йому Хура.

20 А Хур породив Урі, а Урі породив Бецаліїла.

21 А потому прийшов Хецрон до дочки́ Махіра, Ґілеадового батька, і він узяв її, — а він був віку шостидесяти років, — і вона породила йому Сеґува.

22 А Сеґув породив Яіра, і він мав двадцять і три місті в ґілеадському кра́ї.

23 Але Ґешур та Арам забрали від них Яірові оселі, Кенат та залежні від нього міста, шістдеся́т міст. Усе це сини Махіра, Ґілеадового батька.

24 А по Хецроновій смерті прийшов Калев до Єфрати, і Хецронова жінка Авійя породила йому Ашхура, батька Текої.

25 А сини Єрахмеїла, Хецронового перворо́дженого, були́: перворо́джений Рам, і Буна, і Орен, і Оцем, Ахійя.

26 І була́ в Єрахмеїла інша жінка, а ім'я́ їй Атара, — вона мати Онама.

27 А сини Рама, Єрахмеїлового перворо́дженого, були: Маац, і Ямін, і Екер.

28 А сини Онамові були́: Шаммай, і Яда. А сини Шаммая: Надав та Авішур.

29 А ім'я́ Авішуровій жінці — Авіхаїл, і вона породила йому Ахбана та Моліда.

30 А сини Надавові: Селед та Аппаїм, а Селед помер без дітей.

31 А сини Аппаїмові: Їш'ї, А сини Їш'ї: Шешан. А сини Шешанові: Ахлай.

32 А сини Яди, Шаммаєвого брата: Єтер і Йонатан. І помер Єтер без дітей.

33 А Йонатанові сини: Пелет, і Заза, — оце були сини Єрахмеїлові.

34 А в Шешана не було синів, а тільки до́чки. Був у Шешана раб єги́птянин, а ім'я́ йому Ярха.

35 І дав Шешан рабові своєму Ярсі свою дочку́ за жінку, і вона породила йому Аттая.

36 А Аттай породив Натана, а Натан породив Завада,

37 А Завад породив Ефлала, а Ефлал породив Оведа.

38 А Овед породив Єгу, а Єгу породив Азарію,

39 а Азарія породив Хелеца, а Хелец породив Ел'асу.

40 А Ел'аса породив Сісмая, а Сісмай породив Шаллума.

41 А Шаллум породив Єкамію, а Єкамія породив Елішаму.

42 А сини Калева, Єрахмеїлового брата: Меша, його перворо́джений, він ба́тько Зіфа. І сини Мареші, Хевронового батька.

43 А Хевронові сини: Корах, і Таппуах, і Рекем, і Шама.

44 А Шама породив Рахама, Єракеамового батька, а Рекем породив Шаммая.

45 А сини Шаммаєві: Маон, а Маон був основник Бет-Цуру.

46 А Ефа, нало́жниця Калева, породила Харана, і Моцу, і Ґазеза. А Харан породив Ґазеза.

47 А сини Єгдаєві: Реґем, і Йотам, і Ґешан, і Фелет, і Ефа, і Шааф.

48 Калевова нало́жниця Мааха породила Шевера та Тірхату.

49 І породила вона Шаафа, батька Мадманни, Шеву, батька Махбени, та батька Ґів'и. А дочка Калевова — Ахса.

50 Оце були сини Калева, сина Гура, первородженого Ефрати: Шовал, ба́тько Кір'ят-Єаріму,

51 Салма, батько Вифлеєма, Гареф, ба́тько Бе-Ґадеру.

52 У Шовала, батька Кір'ят-Єаріму, були сини: Гарое, Хаці-Гамменухот.

53 А ро́ди Кір'ят-Єаріма: їтряни, путяни, шуматяни, мішраяни, — від них пішли цор'атяни та ештауляни.

54 Сини Салмині: Бет-Лехем, і нетофаляни, Атрот, Бет-Иоав, і хаці-гаммонахтяни, цоряни.

55 А роди писарів, ме́шканців Ябецу, тір'атяни, шім'атяни, сухатяни, — вони кіняни, що похо́дять від Хамата, батька Бет-Рехавового.

Вечірнє читання:


Від Івана 7

32 Фарисеї прочули такі поголо́ски про Нього в наро́ді. Тоді первосвященики та фарисеї послали свою́ службу, щоб схопи́ти Його.

33 Ісус же сказав: „Ще недовго побу́ду Я з вами, та й до Того піду́, Хто послав Мене.

34 Ви бу́дете шукати Мене, — і не зна́йдете; а туди, де Я є, ви прибути не можете“.

35 Тоді говорили юдеї між собою: „Куди це Він хоче йти, що не зна́йдемо Його? Чи не хоче йти до виселе́нців між греки, та й греків навчати?

36 Що за слово, яке Він сказав: „Ви бу́дете шукати Мене, — і не знайдете; а туди, де Я є, ви прибути не можете?“

37 А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: „Коли прагне хто з вас — нехай при́йде до Мене та й п'є!

38 Хто вірує в Мене, як каже Писа́ння, то ріки живої води потечуть із утро́би його́“.

39 Це ж сказав Він про Духа, що мали прийняти Його, хто ввірував у Нього. Не було́ бо ще Духа на них, — не був бо Ісус ще просла́влений.

40 А багато з наро́ду, почувши слова́ ті, казали: „Він справді пророк!“

41 Інші казали: „Він Христос“. А ще інші казали: „Хіба при́йде Христос із Галілеї?

42 Чи ж не каже Писа́ння, що Христос при́йде з роду Давидового, і з села Вифлеє́му, звідкіля́ був Давид?“

43 Так повстала незгода в наро́ді з-за Нього.

44 А де́котрі з них мали замір схопи́ти Його́, — та ніхто не поклав рук на Нього.

45 І вернулася слу́жба до первосвящеників та фарисеїв, а ті їх запитали: „Чому не привели́ ви Його?“

46 Відказала та слу́жба: „Чоловік ще ніко́ли так не промовляв, як Оцей Чоловік“.

47 А їм відповіли́ фарисеї: „Чи й вас із дороги не зве́дено?

48 Хіба́ хто з старши́х або з фарисеїв увірував у Нього?

49 Та прокля́тий народ, що не знає Зако́ну!“

50 Говорить до них Никоди́м, що приходив до Ньо́го вночі, і що був один із них:

51 „Хіба судить Зако́н наш люди́ну, як перше її не вислухає, і не дізнається, що́ вона робить?“

52 Йому відповіли та сказали вони: „Чи й ти не з Галілеї? Досліди та побач, що не при́йде Пророк із Галілеї“.

53 І до дому свого́ пішов кожен.


[Буття]

[Вихід]

[Левит]

[Числа]

[Повторення Закону]

[Ісус Навин]

[Книга Суддів]

[Рут]

[1-а Самуїлова]

[2-а Самуїлова]

[1-а царів]

[2-а царів]

[1-а хроніки]

[2-а хроніки]

[Ездра]

[Неемія]

[Естер]

[Йов]

[Псалми]

[Приповісті]

[Екклезіяст]

[Пісня над піснями]

[Ісая]

[Єремія]

[Плач Єремії]

[Єзекіїль]

[Даниїл]

[Осія]

[Йоїл]

[Амос]

[Овдій]

[Йона]

[Михей]

[Наум]

[Авакум]

[Софонія]

[Огій]

[Захарія]

[Малахії]

[Від Матвія]

[Від Марка]

[Від Луки]

[Від Івана]

[Дії]

[До римлян]

[1-е до коринтян]

[2-е до коринтян]

[До галатів]

[До ефесян]

[До филип'ян]

[До колосян]

[1-е до солунян]

[2-е до солунян]

[1-е Тимофію]

[2-е Тимофію]

[До Тита]

[До Филимона]

[До євреїв]

[Якова]

[1-е Петра]

[2-е Петра]

[1-е Івана]

[2-е Івана]

[3-є Івана]

[Юда]

[Об'явлення]